KESÄKAMPANJA
 - Record Power TOP-suosikit! KATSO TARJOUKSET

LUE LISÄÄ
Kirjaudu sisään
Toimitusmaa

Teoria Record CamVac imurien tehon taustalla

Teoria Record CamVac imurien tehon taustalla

2 vuotta sitten

Perusteellinen esittely:

Teoria Record Powerin CamVac imurien tehon taustalla


Puhumme usein CamVac imuriemme monipuolisuudesta ja siihen on monia tieteellisiä perusteita liittyen imurien rakenteeseen ja imutehon osatekijöihin.

Avaintekijä CamVac imureiden monipuolisuuden taustalla on yksi:        suuri teho.

Tässä tapauksessa tarkemmin sanottuna kahden keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevan suureen: paineen ja tilavuusvirtauksen muodostama yhteisvaikutus. Näiden keskinäistä suhdetta kuvaa kaava: Teho on tilavuusvirtaus kerrottuna paineella.

Tilavuusvirtaus: Termillä kuvataan tietyssä ajassa purunpoistojärjestelmän läpi virtaavan ilman määrää. Yksittäinen CamVac imurin moottori (imurissa on 1-3kpl moottoreita) tuottaa tilavuusvirtauksen 55 litraa sekunnissa ja useampi moottori vastaavasti enemmän.

Paine: moottori tuottaa paine-eron. Jokainen moottori kykenee tuottamaan maksimissaan 21 kPa alipaineen. Tämä vastaa 210g painoa neliösentille, tai 2100kg painoa neliömetrille.

Imurin tuottama tilavuusvirtaus on siis yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun määritetään puruimujärjestelmän kokoa ja se, että CamVac kykenee lisäksi korkeaan (ali)paineen tuottoon mahdollistaa paljon tavanomaista lastuimuria laajemman käyttöympäristön.

Kun pidetään mielessä, että tilavuusvirtaus ja paine määrittävät tehoa, voidaan vaikuttaa imunopeuteen, jotta pölyä ja purua tuottavasta koneesta saadaan kiinni mahdollisimman paljon nopeita, eli suurienergisiäkin hiukkasia, jotka helposti kulkeutuvat purujärjestelmän ohi huoneilmaan. Jos nopeutta halutaan kasvattaa, tulee letkun halkaisijaa pienentää. Useasti käytetty paksuus on esimerkiksi 63mm. Pienempi letku aiheuttaa suuremman virtausvastuksen. Koska moottorin tuottama virtaus ja paine ovat edelleen samat, täytyy letkussa virtaavan ilman nopeuden kasvaa, jotta sama tilavuusvirtaus saavutetaan.

Tämä voidaan ilmaista kaavalla:


Kun imetään hienompia partikkeleita, kuten hiomakoneen tuottamaa puupölyä, suositellaan yleensä paksumpaa n. 100mm letkua. Tämä sen vuoksi, että kevyt puupöly ei tarvitse suurta nopeutta kulkeakseen läpi purujärjestelmän, vaan “leijailee” läpi pienemmälläkin nopeudella. Paksu letku ehkäisee myös tukkeutumista esimerkiksi puunsorvauksessa, jossa tuotetaan helposti pitkiä lastuja.

Vertailun vuoksi, lastuimureista puuttuu yksi muuttuja kaavasta:


Se muuttuja on paine. Lastuimurin tuottama heikko alipaine tarkoittaa sitä, että pienetkin muutokset letkun läpimitassa (tai pituudessa) romahduttaa painetta vielä lisää. Tämä johtaa nopeasti pisteeseen, jossa lastuimuri todellinen alkaa lähentyä nollaa, sillä pelkkä tilavuusvirtaus ei yksistään ei tuota tehoa.Tämän vuoksi lastuimurin tilavuusvirtauksia ei voida vertailla lainkaan ohuita tai pitkiä letkuja käyttävillä koneilla, kuten käsikäyttöisillä sähkötyökaluilla, sahoilla tai siivoussarjoilla (27, 32, 50mm letkut yleisesti).

Tämän lisäksi suodattimen pinta-alan tulee olla huomattavan suuri verrattuna CamVac imuriin, sillä matala alipaineen tuotto on herkempi virtausta estäville tekijöille, kuten suodattimen läpäisevyydelle. CamVac imuri tuottaa korkean alipaineen, joten myös suodatin saadaan tehtyä pienemmäksi ja saadaan mahdutettua imurin sisään. Tämä säästää sekä verstaan tilaa, että tekee imurista kompaktimman ja siirrettävämmän.


Virtauksen maksimointi puruimujärjestelmissäTärkeintä puruimujärjestelmän suunnittelussa on ottaa huomioon, mitkä tekijät rajoittavat tilavuusvirtausta. Yksi keskeisin tekijä on minimoida mutkien ja liitosten jyrkkyys ja määrät. Jokainen mutka ja kulma aiheuttaa lisävastustusta ja siten pienentää painetta, mikä johtaa tehon pienenemiseen. Jokainen järjestelmä vaatii toki kulmia, mutta hyvä suunnittelu vähentää niiden määrää ja parantaa näin virtausta.

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon optimaalinen letkun halkaisija, jotta säilytetään riittävä virtausnopeus. Suurempi paine helpottaa nopeuden ylläpitämistä ja mahdollistaa pienemmän putkikoon käyttämisen.

Käyttökohteesta riippuen, suosittelemmekin valitsemaan CamVac mallin, jossa on riittävä määrä moottoreita suhteessa putkivetojen pituuteen ja monimutkaisuuteen, sekä pitämään liitososien, mutkien ja sulkuporttien määrän mahdollisimman pienenä. Tämä varmistaa riittävän virtauksen myös putkiston ääriosissa.

Allaolevat taulukot osoittavat CamVac imureiden tehon, kun niitä käytetään pidempiä letkuja vaativien koneiden ja pölynpoistojärjestelmien yhteydessä. Vaikka käytetyn letkun pituus kasvaa, on nähtävissä, että tilavuusvirtaus vähenee suhteellisesti vähän, ylläpitäen erinomaisen voiman ja suorituskyvyn. Keskikokoisen puruimurin tehokkuus on esitetty myös vertailua varten.